Hvad sker der når den blyantstegnede skitse, som håndholdt arbejdsmetode, transformeres gennem digitale programmeringer? Dette vil være udgangspunktet, når Ejdrup Hansen fortæller om sin kunstneriske arbejdsproces i forbindelse med skabelsen af det interaktive værk ’Lys’.

Landskaber i transformation
Ejdrup Hansen arbejder på nuværende tidspunkt med tilblivelsen af 18 håndtegnede landskabstegninger, der derefter skal bearbejdes til seks interaktive værker af et programmørteam. I det færdige arbejde vil værkerne blive akkompagneret med optagelser af lokale østjyders højtlæsninger af digtet ’Lys’, skrevet af lyriker Inger Christensen, ved komponist Marie Højlund.

Kunstprojektet er blevet til i samarbejde med Kulturring Østjylland og vil blive fremvist udendørs i det østjyske landskab hen over seks aftener i efteråret 2011.